To proste! Wypełni formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, spotkamy się na miejscu i pomożemy 
w wyborze Twojego wymarzonego mieszkania.

Kontakt:

BIURO SPRZEDAŻY:
KAPITAL Nieruchomości
Al. Jana Matejki 2c/3, 50-333 Wrocław

www.kapitalnieruchomosci.pl

Telefon: + 48 537 562 209

E-mail: sprzedaz@willasmolecka.pl

ADRES INWESTYCJI:
ul. Chłopska 19, 55-080 Smolec

Willa Smolecka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sikorskiego 1/u1, 53-659 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769883, posiadająca NIP: 8992857445, REGON: 382496396
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: WILLA SMOLECKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz/lub KAPITAL Nieruchomości Kancelaria Prawna Katarzyna Augustyniak z siedzibą we Wrocławiu, zwanych łącznie „Administrator Danych Osobowych“ lub „ADO“. Pełną informację odnośnie przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej: Polityka prywatności

Wizualizacje przedstawione na stronie willasmolecka.pl mają charakter poglądowy. Wyglądyinwestycji i bezpośrednie zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianom w procesie realizacjikonkretnych projektów deweloperskich.Dalsze zagospodarowanie terenu, niezwiązanebezpośrednio z inwestycją, jest przykładem możliwości takiego zagospodarowania i nie będzierealizowane w ramach inwestycji. Wizualizacje przedstawione na stronie willasmolecka.pl nieprzedstawiają właściwości inwestycji, a sama strona oraz zawarte na niej materiały nie mającharakteru publicznego zapewnienia. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące inwestycjizawarte są w prospekcie informacyjnym, umowie deweloperskiej oraz projekcie budowlanym.